Voor het bezoeken, gebruiken en/of downloaden van de informatie op de website www.bevepe.be verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

Aan deze website, en de daarop voorkomende informatie, is grote zorg besteed door het Bevepe-team. Ondanks deze zorg, kan door omstandigheden incorrecte informatie zijn gepubliceerd. Deze website is informatief en niet bedoeld voor het gegarandeerd verstrekken van professionele instructies voor het juist toepassen van de gepubliceerde producten en producteigenschappen.

De bedrijven en merken die besproken worden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van informatie of eventuele foute interpretatie ervan. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze websites worden ontleend.

Via onze website kunt u onder meer reageren op vacatures, een project indienen,... Indien u van deze gelegenheid gebruik maakt, worden uw relevante persoongegevens door Bevepe geregistreerd. Bevepe gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en wij houden rekening met de Wet Privacy.